روز تعطيلی برفی

عجب برف خوشگلی بود امروز بعدازظهر. اين عکسها رو ساعت 3 بعدازظهر گرفتم.

38 دیدگاه برای «روز تعطيلی برفی»

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.