روز تعطيلی برفی

عجب برف خوشگلی بود امروز بعدازظهر. اين عکسها رو ساعت 3 بعدازظهر گرفتم.

38 دیدگاه در “روز تعطيلی برفی”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.