هرقدر هم که رقص دونفره بلد نباشم، دليل نمی‌شود تنهايی برقصم. هر قدر هم بد شعر بگويم دليل نمی‌شود گوشی نباشد برای شنيدنش. هر قدر بداخلاق باشم، دليل نمی‌شود بی‌رفيق، پاييز را قدم بزنم، برگ‌برگ. دليل نمی‌شود تنها باشم. هيچ چيز.