الان می‌فهمم که سال‌ها بخش مهمی از ذوق‌زدگی‌هام از دیدار با آدمِ جالب یا خواندن متن جذاب این بوده که برای پدرم تعریفش کنم.
امروز آدم جالبی دیدم و جای تو خیلی خالی است، بابا.