بیستم تیرماه ۹۱

غم‌هایم را می‌بافم به موهایم
چهل گیس