خيلی اتفاقی اينجا رو پيدا

توسط: Parastoo

خيلی اتفاقی اينجا رو پيدا کردم. هنوز کامل نشده اما برام جالبه که درباره روش برپايی قليان قراره مطلب گذاشته بشه اينجا. اين سايت يه بخش هم داره که از بيلبوردهای تهران عکس می گيره.