انتخابات خيلی ها رو تکون

توسط: Parastoo

انتخابات خيلی ها رو تکون داد. مردم باز اعتراض کردن. مطمئنا روشها عوض می شه. مطمئنا پيشرفت می کنيم. نمی دونم تحليل درستيه يا نه؛ اما اگه نبود شکست بعضيها در مجلس چهارم و پنجم، شايد خبری از جامعه مدنی و اصلاح طلبی و اين همه حرفهای مدرن هم نمی بود.