الان هنوز جلسه شورايعالی حزب

توسط: Parastoo

الان هنوز جلسه شورايعالی حزب در طبقه سوم روزنامه همبستگی تموم نشده. به قول يکی از بچه ها سران ” چند دستگی ” جمع شده اند که برای حزب تعيين تکليف کنن. شايد امروز روز آخری بود که خبر رد کرديم. نمی دونم. به من که ربطی نداره اما دلم به حال روزنامه نگارها تو ايران حسابی سوخت. امنيت شغلی که هيچ، با يه پايين و بالا شدن حزب، اصلا شغلی برای آدم نمی مونه ! من تو روزنامه همبستگی تجربه خيلی خيلی خوبی داشتم. دوستان خيلی خيلی خوبی پيدا کردم که برای هميشه می تونم رو بودنشون حساب کنم. مخصوصا ساناز خوبم. با يه سری آدم حرفه ای ( واقعا حرفه ای ) از نزديک کار کردم و اين خيلی عاليه. اما اين اواخر واقعا خسته شدم. از اين جوی که معلوم نيست چی به چيه؛ از اين بی برنامگی يا چندبرنامگی؛ از توهينهای غيرمستقيم و مستقيم بعضی از آدمهای هيچ کاره ( ! ) روزنامه به خبرنگارها. مثلا يه خبر رو به سختی پيگيری می کرديم و وقتی به يه جايی می رسونديمش، کسی خارج از سلسله مراتب، اون خبر رو از صفحه در می آورد. به همين راحتی ! خلاصه که نمی دونم چي پيش مياد اما بوی تغييرات شغلی شديد تو دماغم پيچيده…