نمی خوام باور کنم. چرا

توسط: Parastoo

نمی خوام باور کنم. چرا باور کنم ؟ ( خبری که اصلا برام باورکردنی نيست. )