توسط: Parastoo

چهار تکه از چهار ترانه ( همه از اردلان سرفراز ) که وقتی پشت سر هم نوشتمشون، به نظرم جالب اومد:
ای که حرفهای قشنگت
من رو آشتی داده با من
وقتی دنيا درد بی حرفی داره
تويی که فرياد دردای منی
تو می دونی چی می گم
تو گوش می دی به حرفام
ای که تويی همه کسم
بی تو می گيره نفسم
اگه تو رو داشته باشم
به هر چی می خوام می رسم