جلسه کميته هماهنگی سازمانهای غير دولتی زنان

توسط: Parastoo

سايت كميته هماهنگي NGO ها: جلسه کميته هماهنگی سازمانهای غير دولتی زنان روز دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهردر محل گروه نو آوران پارس برگزار خواهد شد.
مکان: خيابان جلفا، خيابان فرخ سرشت، کوچه گيلدا، پلاک 6، طبقه 2
از کليه اعضای کميته وساير سازمانهای غير دولتی زنان که تا کنون به اين کميته نپيوسته اند دعوت می شود در اين جلسه برای همفکری و همياری شرکت کنند.
در اين جلسه دو نفر از اعضای کميته که برای بررسی اوضاع منطقه خصوصا شناسايی نيازهای زنان و کوکان و نيز اهدای کمکهای کميته به بم اعزام شده بودند گزارش خود را ارائه خواهند کرد.
هچنين در اين جلسه برنامه های طولانی مدت برای بازسازی و رسيدگی به وضعيت زنان و کودکان بازمانده در بم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.