جماعت منحوس

توسط: Parastoo

ديروز رفته بودم کنفرانس خبری رود لوبر، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان. مرد جالبی بود و اول حرفهاش از همه خواست که سوالهاشون رو به زبان انگليسی بگن: ” فارسی و دری بلد نيستم. اين ها زبانهای سختی هستن. خواهش می کنم به زبان انگليسی سوال کنيد.” اما خوب خبرنگارهای ايرانی ماشاالله هزار ماشاالله همه زباندان هستن و به چندين زبان زنده و مرده دنيا صحبت می کنن ! جز دو سه نفر، بقيه لالمونی گرفته بودن و چون صحبتهای کميساريا عالی ترجمه نمی شد، هاج و واج نگاهش می کردن. خيلی خيلی ناراحت شدم از اين صحنه. حالا يه يادداشت در اين باره می نويسم می دم وقايع اتفاقيه ( که قراره شنبه منتشر بشه ).
درباره وضعيت بازگشت پناهندگان عراقی و افغانی سوال شد و جوابهايی که کميساريا می داد کوتاه و از سر بازکنی بود. طبق اعلام قبلی UNHCR سال 2004 کمکهای اين سازمان به پناهندگان افغانی مقيم ايران 40 درصد کم می شه و در سال 2005 اين کمکها به صفر می رسه. کميساريا ديروز اعلام کرد که تمام امکانات اين سازمان به جای تامين بهداشت و آموزش، از اين پس روی بازگشت افغانها به کشورشان و هزينه نقل و انتقال آنها متمرکز می شه. تاسف برانگيزه تصميمشون مخصوصا اينکه دولت ايران بازگرداندن اجباری افغانها رو در دستور کار قرار داده.
بعضی از اين خانواده های افغانی بيش از 25 سال هست که در ايران زندگی می کنن و يه جورايی عضوجامعه ايران شدن. اين يه مقدار بی رحميه. گرچه که فلسفه کار رو قبول دارم. به هر حال بايد برگردن اما ضرب الاجل گذاشتن براش يه کم غير انسانيه.
اين اتفاقها در حالی می افته که هنوز وضعيت زنان ايرانی که همسران افغانی دارن مشخص نيست. خيلی از اين زنان نمی خوان برن افغانستان اما چون ايران تابعيت مضاعف رو قبول نداره و زن تابعيت شوهرش رو می گيره، افغانی به حساب ميان و بايد ايران رو ترک کنن. هنوز کودکان بی شناسنامه آنها به مدرسه نمی رن و بی هويت هستن. هنوز ….
بيکاری توو افغانستان بيداد می کنه و ما داريم به زور همه رو بيرون می فرستيم. فکر هم می کنيم اينها برنمی گردن. مگه ممکنه؟ قاچاقی هم که شده برمی گردن. کار و زندگيشون اينجاست. گرچه ممکنه اميد آيندشون افغانستان باشه.
خلاصه که بايد يه کاری کرد.مطلب خورشيدخانوم در اين باره : من نمی دونم چطورمی شه اعتراض کرد. ولی هر کی که مخالف با اخراج پناهنده های افغانه که بچه های معصومشون که تو ايران هم به دنيا اومدن حق شناسنامه داشتن ندارن، هر کسی که فکر می کنه افغانی های پناهنده به ايران جای کسی رو تنگ نکردن، هر کسی که به ملت افغان مثل همه ملت های ديگه احترام می ذاره بياد فکر کنه ببينه چطور می تونيم يه اعتراض درست و حسابی بکنيم. بذاريم افغانی ها خودشون تصميم بگيرن که برگردن کشورشون يا برنگردن.
و
مطلب وحيد درياروندگان : در مقابل اخراج و تحت فشار قرار دادن پناهجويان افغانی در ايران سکوت نکنيم و صدای اعتراض خود را به گوش همگان برسانيم.