مشاوره حقوقي رايگان به زنان

توسط: Parastoo

مشاوره حقوقي رايگان به زنان در کافه کتاب نشر چشمه – اولين جلسه : 30 فروردين – کافه کتاب در طبقه فوقاني نشر چشمه ( زير پل کريم خان, نبش خيابان ميرزاي شيرازي) قرار دارد. ( از تريبون فمينيستی ايران )