ديالکتيک تنهايی 2

توسط: Parastoo

شاهکاره! امشب سه بار خواندمش. حرف نداره اين کتاب. کتابی است در ستايش عشق و رويا. پيشنهاد می کنم هرجا به دستتان رسيد سريع بخوانيدش.
ديالکتيک تنهايی، اوکتاويو پاز، ترجمهء خشايار ديهيمی، نشر لوح فکر، چاپ اول 1383، قطع جيبی، 51 صفحه، 500 تومان.
تکميل:
1. اين کتاب ترجمه بخشی از کتاب The Labyrinth Of Solitude Life and Thought in Mexico است. ( برای آليس و هاله عزيزم )
2. می دونستم که شاعران، فيلسوفن، اما حالا ايمان آوردم که فلسفه پاز از شعرهاش قوی تره!