معجزه رنگ طبيعت

توسط: Parastoo

شما هم بودين و اين مناظر رو می ديدين، الان حالتون به شدت خوب بود. تازه هيچی توو عکس درنيومده. فوق العاده بود طبيعت. ديوانه کننده بود… پر از انرژی شدم!
(منطقه سنگان – جاده سولقان، بعد از مسيری که به امامزاده داوود می رسد)


8308142.jpg

8308143.jpg

8308141.jpg