مژده

توسط: Parastoo

خوشحالم که blogrolling آدم شده و صفحه اش unicode شده. کاش دو ماه پيش اين کار رو می کرد. اون شب کذايی که داشتم لينک ها رو منتقل می کردم به blogrolling چشمم دراومد.