توسط: Parastoo

چون نمی‌خواهم اين‌جا آه و ناله کنم و غر بزنم، تا وقتی احساس خوبی ندارم، چيزی نمی‌نويسم. اگر حالی بود و وبگردی و اين‌ها، LinkDump را update می‌کنم.