توسط: Parastoo

عمران صلاحی برای شماره‌ی نوروزی مجله زنان مطلبی نوشته که دو نکته‌اش باعث شد دلمان را بگيريم از خنده (با فهيمه):
انرژی پراکنده (همان پشگل خودمان)
انبساط درونی (همان ماتحت فراخی خودمان)!