نگارش در مطبوعات – 1

توسط: Parastoo

تصميم دارم هر چند وقت يک‌بار نکته‌هايی را که در نگارش مطبوعاتی به نظرم می‌رسد، اين‌جا به بحث بگذارم. فکر می‌کنم در شتاب کار خبری، زياد اشتباه می‌کنيم که اگر تمرين و توجه کافی داشته باشيم، می‌شود کم‌تر خطا کرد. تابستانی که گذشت از هومن عباسپور، يکی از ويراستارهای خوب، در مجله زنان در اين‌باره چيزهايی ياد گرفته‌ام و البته اين فراتر از چيزهايی بود که طی 6 سال گذشته از سخت‌گيری‌های ويراستارهای مجله آموخته‌ام.
هيچ نظمی برای نوشته‌هايم در نظر نگرفته‌ام (قرار نيست کلاس باشد که) و به مرور نکته‌هايی را که آزارم می‌دهد، می‌نويسم. اميدوارم اشتباه‌هايم را تصحيح کنيد.
«لازم به توضيح است»، «لازم به ذکر است»، «گفتنی است» و…
دوستان خوب روزنامه‌نگار فکر نمی‌کنيد آوردن اين عبارت‌ها در خبرها علاوه بر تکراری بودن، زايد هم هست؟ قطعا مطلبی که داريد می‌نويسيد «گفتنی» بوده نه خوردنی! و حتما بايد نوشته می‌شده پس «لازم به ذکر» بوده و اگر توضيحی نوشته‌ايد حتما بايد می‌نوشتيد.
اين عبارت‌ها معمولا در «خبر سخت» آورده می‌شوند. شايد بهتر باشد به کار نبريم‌شان.