نگارش در مطبوعات – 4

توسط: Parastoo

«عدم» از آن کلمه‌هايی است که در مطبوعات ما زياد استفاده می‌شود. استفاده از «عدم» در مقابل «وجود» درست است اما بعضی وقت‌ها، که زياد هم اتفاق می‌افتد، عبارت‌های عجيب و غريبی با «عدم» ساخته می‌شود که اگر دقت کنيم، حسابی خنده‌دارند. می‌نويسند: «عدم وجود ماليات موجب می‌شود…» که عبارت اشتباهی است. منظور همان «عدم تخصيص ماليات» است يا «وجود نداشتن ماليات».
گاهی هم از اين کلمه برای مصدرسازی استفاده می‌شود، که بهتر است نشود. مثلا می‌نويسيم: «عدم پرداخت به‌موقع…» که می‌شود روان‌تر نوشت: «پرداخت نکردن به‌موقع…».