زن‌نوشت

یادداشت‌های پرستو

گويا نمی‌خواهند بزرگ شوند!

دوهفته‌نامه‌ی فرهنگی بالشِ خيس، نشريه‌ی الکترونيکی جديدی است که اميدوارم شماره‌های طولانی ماندگار باشد. نويسنده‌ها و مسئولانش اين‌ها هستند. بيشترشان هنرجوهای انجمن سينمای جوان هستند و آن‌طور که در اين شماره ستون‌هايشان را معرفی کرده‌اند، قرار است بيشتر مطالب سينمايی و ادبی بخوانيم در اين نشريه. سردبير جوان در توضيح نام نشريه نوشته است: «لاحافو […]

راستی، گريه‌دار است که تا حالا پژوهشی نشده درباره‌ی زمينه‌های اجتماعی «مهريه». قابل توجه دوستان دانشجو در رشته‌های مطالعات زنان و علوم اجتماعی.

سوغاتی

وقتی يه شوونيست‌نمای دوست‌داشتنی بخواد برای يه فمينيست سوغاتی بياره، يه چيزی می‌شه تو مايه‌های اين: