سوغاتی

توسط: Parastoo

وقتی يه شوونيست‌نمای دوست‌داشتنی بخواد برای يه فمينيست سوغاتی بياره، يه چيزی می‌شه تو مايه‌های اين: