توسط: Parastoo

راستی، گريه‌دار است که تا حالا پژوهشی نشده درباره‌ی زمينه‌های اجتماعی «مهريه». قابل توجه دوستان دانشجو در رشته‌های مطالعات زنان و علوم اجتماعی.