وقتی توی ذوق آدم می‌خورد

توسط: Parastoo

نمی‌دانم چرا بعد از ديدن افتضاحی به اسم «گل يخ» باز هم گول اين حسم را خوردم که: شايد اين بار کيومرث پوراحمد کمی، فقط کمی، شبيه «شب يلدا» فيلم ساخته باشد. «نوک برج» خيلی بدتر از چيزی بود که فکرش را می‌کردم. وقتی يادم می‌افتد برای گرفتن بليت چنين فيلمی توی صف ايستادم، خنده‌ام می‌گيرد، شديد!