پادکست نمايش پندار

توسط: Parastoo

اين گزارش‌های شنيداری علا محسنی از حال و احوال تئاتر برای پندار خيلی جذاب است. گزارش دومش هم خيلی بهتر از گزارش اول از کار درآمده. مخصوصن ضبط کردن صدای اجرا خيلی برايم جذاب بود. تدوينش هم به نظرم خيلی خوبه. خلاصه حال کردم.