نگارش در مطبوعات – 5

توسط: Parastoo

خيلی وقت است بحث درست‌نويسی در مطبوعات را پی‌نگرفته‌ام.
«کنکاش» به اشتباه به معنای جست‌وجو در مطبوعات ما به کار می‌رود اما معنی درست کنکاش، شور و مشورت است. يادم است يکی از استادهايم سر کلاس می‌گفت، زمانی که مجلس ملی برای اولين بار تشکيل شد، قرار بود اسمش را بگذارند «کنکاشستان» به معنی محلی برای شور.
راستی به راهنمايی چرک‌نويس، وبلاگ مهران بهروزفغانی را ديده‌ام که اشتباه‌های رسانه‌ها را گوشزد می‌کند و فکر می‌کنم اين نوشته‌های من هم‌هدف با کاری است که او در وبلاگش می‌کند.