زنستان

توسط: Parastoo

امروز يک سر خيلی کوتاه رفتم به برنامه‌ی مرکز فرهنگی زنان که قرار بود جايزه‌ی صديقه دولت‌آبادی را اهدا کنند به بهترين کتاب زنان در سالی که گذشت. در گوشی شنيدم که «داد بی‌داد» ويدا حاجبی‌زاده جايزه گرفته. برای همين خيالم راحت شد و زدم بيرون که به يکی از 5 تا کاری که بايد انجام می‌دادم، برسم!
ديدن هما خيلی خوب بود. دلم خيلی براش تنگ شده بود. بعدش هم کلی خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها «نامه‌ی زن»، خبرنامه‌ی داخلی مرکز فرهنگی، هم چاپ شده بود. در واقع شماره‌ی چهارمش. خواستم فهرست را ببينم که توی صفحه‌ی اول چشمم افتاد به آدرس اينترنتی www.herlandmag.com . کلی ذوق کردم که: بالاخره جای تريبون فمينيستی دامين جديد گرفتيد؟ و مريم که گفت: امشب رو می‌کنيم!
بابا زنستان! بابا دوهفته‌نامه‌ای‌ها! خيلی مبارک باشد. وبلاگ گروهی هم ايده‌ی خيلی خوبی است. خلاصه که حسابی سورپرايز شدم.