درباره‌ی اقليت‌های جنسی

توسط: Parastoo

آرش نراقی را خوب به ياد دارم وقتی با دکتر سلطانی و ديگران دور هم می‌نشستند، منِ هجده، نوزده ساله کيف می‌کردم از دانش فلسفی و ديدِ روشنشان. خيلی اتفاقی و به راهنمايی وبلاگ «بارانه»، امروز مقاله‌ای را که درباره‌ی اقليت‌های جنسی نوشته است، خواندم. برای من –که اطلاعات و دانش چندانی در اين زمينه ندارم- بسيار جالب بود و پر از نکته‌های دقيق. خواندنش را پيشنهاد می‌کنم بخصوص که به موضوع هم‌جنس‌گرايی از منظر اخلاق پرداخته با زبانی پاکيزه و متنی روان.