توسط: Parastoo

خبر بد
فکرش را بکن؛ محمد بهرامی را برکنار کرده‌اند از مديريت روابط‌عمومی تئاترشهر. فکر می‌کنم او خوش‌نام‌ترين فردی است که سال‌ها در شغل پردردسر مديريت روابط‌عمومی در ايران کار کرده. گويا عده‌ای از بروبچه‌های خبرنگار فردا (پنج‌شنبه) ساعت 5 عصر در اتاق روابط‌عمومی جمع می‌شوند برای بررسی اين‌که: «چه بايد کرد تا حکم آقای مدیر اداره‌کل هنرهای نمایشی پس گرفته شود؟».
خبر خوب
از ديشب دو تا از دوستان گُلم با هم نامزد شده‌اند. از صبح در حال بشکن زدن هستم و اين‌ها. تبريک خيلی زياد و از تهِ دل به هر دو تا!