در دفاع از غيرنظاميان لبنانی

توسط: Parastoo

من هم مثل خيلی‌های ديگر که اين پتيشن را امضا کرده‌اند و می‌کنند، با کشتار غيرنظاميانِ –هر دو طرف- در جنگی که خود خواهان‌ش نبوده‌اند، مخالفم. مخالفتم هم آن‌جايی بيشتر می‌شود که به غيرنظاميان اسرائيلی در رسانه‌های غربی خيلی بيشتر از غيرنظاميان لبنانی بها داده می‌شود. اميدوارم اين امضاها کمک‌کار باشد. دست‌کم اعلامِ همبستگی که هست.
مرتبط:
انسان ها را نکُشید – جادی
کاچی به از هیچی؟ – خورشيدخانوم