به: ماه

توسط: Parastoo

برای کاوه.
تو که نباشی،
با ستارگان می‌خوابم.
و خشونتِ اندام‌شان را
می‌بخشم به
نرمیِ انحنای خاطره‌‌ات.
جمعه، 10 آذرماه 1385.