توسط: Parastoo

انگار سرک می‌کشم شب‌ها به خواب‌های دوستانم. دستِ‌کم خوابِ سه نفر در دو شب. کولی شده‌ام…
ادامه:
الان که ساعت هنوز به ده و نيمِ شب نرسيده، نفرِ چهارمی هم پيدا شد. شرمنده. دستِ خودم نيست.