توسط: Parastoo

هيچی، آمدم بنويسم از سرِ شب تا الان صدای شاملو در حافظه‌ام می‌غلتد. فقط هم چند کلمه از خوانشِ شعرهای مارگوت بيکل. همين چند کلمه: «اين همه پيچ، اين همه گذر…».