زن‌نوشت

یادداشت‌های پرستو

روزنامه‌نگاریِ مدنی

روزنامه‌نگارانِ بينِ 25 و 30 ساله، اگر می‌خواهند در کلاس‌های روزنامه‌نگاری مدنی شرکت کنند، امروز، پنج‌شنبه وقت دارند برای ثبت نام در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران. اين کلاس‌ها قرار است از شنبه به مدت 7 روز از 9 صبح تا 5 بعدازظهر در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برگزار شود. اداره‌کنندگان، هلندی هستند و البته مجوز هم […]

نااميدها نخوانند

1. قرار بود امروز جوابِ امتحانم را بدهند. صبح زنگ زدند که: سيستم خراب شده و بايد تا هفته‌ی آينده صبر کنم. صبر… 2. چقدر بد است که حرف‌هايی داشته باشی، نظر داشته باشی درباره‌ی موضوعی که از تو می‌پرسند و فقط به خاطر تسلط نداشتن‌ات به زبان دربمانی از جواب دادن يا جواب بدهی، […]