نااميدها نخوانند

توسط: Parastoo

1.
قرار بود امروز جوابِ امتحانم را بدهند. صبح زنگ زدند که: سيستم خراب شده و بايد تا هفته‌ی آينده صبر کنم. صبر…
2.
چقدر بد است که حرف‌هايی داشته باشی، نظر داشته باشی درباره‌ی موضوعی که از تو می‌پرسند و فقط به خاطر تسلط نداشتن‌ات به زبان دربمانی از جواب دادن يا جواب بدهی، نه کامل، نه روشن و می‌دانی که سطح حرف زدنِ تو، قدرتِ بيانِ تو خيلی بيش‌تر است. حيف.
3.
روحيه‌ام خراب است و نمی‌توانم که فعاليتی داشته باشم. بخصوص از نوعِ سياسی و اجتماعی. بيشتر لحظه‌هايم نااميدم و گاهی فکر می‌کنم بايد که هدف‌هايم را از نو تعيين کنم و اين يعنی پشتِ سر را بی‌خيال! بی‌خيال؟ ساده نيست.