دلتنگی

صفحه‌هامان را در شرق دوست داشتم. خيلی راضی‌ام و خوشحال. و خيلی خيلی ممنون‌ام از ليلا خدابخشی که پيشنهادِ کار و ايجادِ انگيزه و همه‌چيز از او بود. کارِ گروهی دل‌پذيری بود: ليلا، چنگيز محمودزاده، ساناز قاضی‌زاده، لی‌لی اسلامی (که کشفِ جديد است). در کنارِ مشاوره‌های ارزشمندِ علی‌اکبر قاضی‌زاده، حسين قاضيان، کامبيز نوروزی، هادی خانيکی، […]