زن‌نوشت

یادداشت‌های پرستو

بسکتبالِ مردانِ ايران: قهرمان آسيا

مدت‌ها بود اين‌قدر خوشحال نشده بودم. قشنگ از جا جهيدم وقتی تيم بسکتبال مردان ايران قهرمان آسيا شد. فقط با 5 امتياز اختلاف: 74-69. ثانيه‌های آخر داشتم رسماً می‌رفتم توی تلويزيون از بس استرس داشتم. خيلی مسابقه‌ی زيبايی بود. خيلی. تيم لبنان به‌شدت خوب و حرفه‌ای بازی می‌کرد و تيمِ ايران هم خوب بود اما […]