خوشحال، نگران، متأسف

توسط: Parastoo

دست‌رسی به اينترنت نداشتم که بگويم متأسفم که اين‌طور با ديدارکنندگان با خانواده‌ی اسانلو برخورد کرده‌اند. و چه خوشحالم از آزادی امير يعقوبعلی و بهاره هدايت و بقيه‌ی بازداشت‌شدگان هجدهم تيرماه. و نگرانم برای آن دانشجويان اميرکبير که همچنان در بازداشت‌گاه اوين هستند و…