توسط: Parastoo

شلوغ است.
صدا به صدا نمي‌رسد
دست‌ام به دستِ تو.