توسط: Parastoo

… تا دام در آغوش نگيرم نگران‌ام.
(از ترانه‌ي صياد، آلبومِ صياد، عليرضا افتخاري.)