توسط: Parastoo

دارم تلاش می‌کنم اما اصلا نتیجه‌اش راضی‌کننده نیست. دقیقا نمی‌دانم مشکل خوب نبودن‌ام در درس‌ها از کجاست…