دست‌گرمي

توسط: Parastoo

1.

در اجاقي—طمعِ شعله نمي‌بندم
خـُردك شرري هست هنوز؟

(مهدي اخوان‌ثالث – قاصدك)
2.
جديدترين خوابِ عجيبي كه ديده‌ام، خوابِ معشوقي بي‌سـَر است: داشتم با شور و هيجان مي‌رفتم سرِ قرار و با خودم فكر مي‌كردم كه وقتي ديدم‌اش چه كنم و چه بگويم كه از فاصله‌اي نسبتاً دور دست تكان داد. سـَر نداشت.
3.
هنوز براي اين سؤال جوابي ندارم: چرا وبلاگ مي‌نويسم؟ (يا در واقع: چرا وبلاگ نمي‌نويسم؟)