توسط: Parastoo

مي‌دانم: بيشتر از اين قد نمي‌كـِشم
دست‌ام به ماه نمي‌رسد.
29 دي‌ماه 86.