تحتِ درمان

توسط: Parastoo

با این‌كه مثلِ اغلبِ روزهای دیگر امروز هم به اینترنت پرسرعت دسترسی داشتم، بالاخره توانستم بر وسوسه‌ی سر زدنِ پیوسته و دقیقه‌به‌دقیقه به “میل‌باكس” غلبه كنم. شاید به خاطرِ این‌كه تقریباً همه‌ی دیروز یك چشم‌ام به “میل‌باكس” بود و چشمِ دیگرم به كاری كه باید انجام می‌دادم. و خوب نبود…