روز جهانی بعضی از زنان؟

توسط: Parastoo

امروز بعدازظهر می‌روم به مركز شهر. دوست دارم ببينم كه در فضای عمومی اين‌جا چه‌طوری روز جهانی زن را جشن می‌گیرند و چه اتفاقی می‌افتد. خلاصه می‌روم که ناظر باشم.
مرتبط:
در زمانه‌ای كه حتی، گريه هم نمی‌توان كرد…
امروز هشت مارس من نیست