توسط: Parastoo

موضوع این است كه من عجله كردن در بعضی كارها را اصلاً خوش ندارم. مخصوصاً وقتی كه دارم لذت می‌برم یا قرار است از انجامِ آن كار لذت ببرم. برای همین است كه این یك‌ساله فوق‌لیسانس خواندن بدجور فشار می‌آورد. هم به اندازه‌ی كافی سخت و فشرده است و هم باعث می‌شود لذتی كه بالقوه می‌توانم از درس خواندن ببرم كم شود. دوست دارم با كتاب‌ها و مقاله‌ها لاس بزنم: آرام‌آرام بخوانم، فكر كنم، یادداشت بردارم. و نمی‌شود. حیف.
پی‌نوشت: برفِ این روزها در لندن چه می‌گوید؟