زمستان در بهار

توسط: Parastoo

ندیده بودم این‌جا برف روی زمین بنشیند، كه حالا دیدم. این عكس‌ها را چند دقیقه پیش از دمِ درِ خانه‌مان در شمالِ لندن گرفته‌ام. و برف می‌بارد و می‌بارد. دومی پادری “پــَلـَم” است.