زنان و حضور در استادیوم‌ها

توسط: Parastoo

میدان زنان:
82/5 درصد زنان و مردان تهرانی موافق حضور زنان در استادیوم‌ها هستند.
گویا پژوهش مربوط به سالِ ۸۳ است و به درخواست سازمان تربیت‌بدنی و در مؤسسه‌ی مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران انجام شده.