بازداشت 9 زن

توسط: Parastoo

آسيه اميني:
“… نمی دانیم در فاصله این چند ساعت چند دعوت شده به مراسم آمده و باز گردانده شده یا به داخل ون، هدایت شده اند. ساده ترین مراسم مدنی ما تبدیل به صحنه ای پر تنش شد. چرایش را هم می دانیم و هم نه! از این روست که دائم همه بی دلیل از هم می پرسند چرا؟
کاغذی که در آن متن سخنرانی ام را نوشته بودم را مرور می کنم؛ دستاوردهای جنبش زنان، تداوم خواسته ها و چشم انداز… عجالتا چشم انداز این است : درهای گفت و گو بسته است! برمی گردیم و از نو به راه می افتیم.”
ادامه:
همه بازداشت شده ها آزاد شده اند. (مدرسه فمينيستي)