مسابقه‌ی عکس «دست دوم»

توسط: Parastoo


اول‌ با یک سری خرت‌وپرت یکی از اسپانسرهای این مسابقه‌ی عکس شدم که منصور تدارک دیده. ولی دیشب که داشتیم با این خانم حرف می‌زدیم و گفت که می‌خواهد توی مسابقه شرکت کند، من هم دل‌ام خواست. امروز دوربین‌ام را با خودم آورده‌ام…
شرایطِ مسابقه را ببینید و اگر پایه بودید، تا آخرِ مهرماه فرصت دارید که شرکت کنید.
پی‌نوشت- توضیحِ منصور را هم ببینید.