شهروندان زن براي مخالفت با لايحه خانواده به ديدار نمايندگان رفتند

توسط: Parastoo

میدان زنان:
«از ظهر امروز يكشنبه دهم شهريور ماه جمعي از شهروندان زن براي ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعلام مخالفت با لايحه حمايت خانواده در محل ديدارهاي عمومي نمايندگان حاضر شده‌اند. اين ديدار با ابتكار و هماهنگي گروهي از فعالان جنبش زنان همزمان با قرار گرفتن شور اول بررسي لايحه در دستور كار اين هفته مجلس انجام مي‌شود. اين زنان خواهان خارج شدن لايحه از دستور كار مجلس و انجام مطالعات و بررسيهاي مستقل و مبتني بر مطالبات زنان براي تدوين لايحه‌اي جديد هستند…»
ادامه:
لايحه خانواده فعلا از دستور كار مجلس خارج مي‌شود